Инертна мръсотия и развенчаване на митовете

Инертна мръсотия и развенчаване на митовете, полезна информация от специалистите по инертни материали.

Инертна мръсотия

Цената на „смяната на мръсотия“ често представлява прилична част от бюджета на всеки строителен проект. Има натиск това да се завърши възможно най-изгодно, тъй като харченето повече от предвиденото в бюджета все пак ще постигне същия резултат, за разлика от инвестирането в по-качествени материали или по-висока спецификация на продукт, който…

Цената на „смяната на мръсотия“ често представлява прилична част от бюджета на всеки строителен проект. Има натиск това да се завърши възможно най-ефективно, тъй като харченето на повече от предвиденото в бюджета все пак би постигнало същия резултат, за разлика от инвестирането в по-качествени материали или по-висока спецификация на продукта, които могат да направят фундаментална разлика за крайната конструкция. В крайна сметка клиентът все още вижда същата „дупка в земята“ и не иска никакви финансови изненади.

Това е основната причина, поради която има натиск почвите да се считат за „инертни“ или „чисти“, тъй като маршрутът за изхвърляне обикновено е най-рентабилният (и екологичен), като често се използва за възстановяване на бившия кариера, която има по-ниски проценти на нахвърляне и няма последици за данък върху депата.

Но дали тази надпревара към дъното е накарала приемните съоръжения, превозвачите на отпадъци и производителите на отпадъци да тълкуват правилата с тяхната реклама, а не с шапка за съответствие? Дали някой от гореспоменатите наистина разбира какво всъщност означава „инертен“ и дали им пука, стига да свърши работата?

Тук разглеждаме по-фините детайли как почвите могат да се считат за „инертни“ и да разрушат някои митове и жаргони в процеса.

Така че нека започнем с основите…

Терминът „инертен“

„ИНЕРТНО“ не е класификация на отпадъци за почви. Почвите, генерирани от строителни дейности, винаги са опасни или неопасни, това е всичко. Няма тайна трета опция, от която да избирате. Въз основа на техните физични и химични характеристики им е присвоен код по Европейски каталог на отпадъците (EWC) или 17 05 03*, ако са опасни, или 17 05 04 за всичко, което не е. Ако някога сте се чудили защо използвате един и същ код за чиста глина и смляна с ниско съдържание на азбестови влакна, това е защото и двете са неопасни отпадъци.
И така, откъде идва терминът „инертен“ и защо толкова държим на отпадъците си да бъдат?

Инертно описва начина, по който се държат отпадъците. Директивата за депа дефинира инертните отпадъци като (и останете с мен за това!):

„Отпадък, който не претърпява значителни физически, химични или биологични трансформации. Инертните отпадъци няма да се разтварят, изгарят или не реагират по друг начин физически или химически, биологично разграждат или не оказват неблагоприятно въздействие върху други вещества, с които влизат в контакт по начин, който може да доведе до замърсяване на околната среда или да навреди на човешкото здраве. Общата пролужимост и съдържание на замърсители в отпадъците и екотоксичността на инфилтрата трябва да са незначителни и по-специално да не застрашават качеството на повърхностните и/или подземните води”.

И така, сега сме напълно в картината как човек може да определи дали тяхната „мръсотия“ е инертна… не, съжалявам… Неопасна, подходяща за изхвърляне в съоръжение, разрешено да приема инертни почви (не толкова привлекателно, знам).

Как да определим дали „мръсотията“ е инертна…

Е, първо, производителят трябва да класифицира отпадъците си и да определи дали има някакви опасни свойства. Обикновено това ще включва както физическа, така и химическа оценка в съответствие с Техническите насоки WM3. Повечето проекти използват проучване на обекта Фаза II. За да определят тяхната класификация на отпадъците, която често не е подходяща за целта. Но можем да говорим за това друг път! Оценката трябва да включва анализ на всички възможни замърсители въз основа на редица фактори и тестване. То трябва да бъде от изсушен на въздух сорт (НЕ WAC!).

Ако имате достатъчно късмет да имате класификация за неопасни, тогава следващата стъпка за определяне на инертното приемане по-често ще бъде WAC тестване, което оценява поведението на излугване на почвите. Ако нивата на инертно излугване не са надвишени, тогава отпадъците могат да бъдат депонирани на рентабилни възстановяващи площадки, но ако има повреди, тогава трябва да се помисли за алтернативни варианти за изхвърляне – това може да бъде рециклиране или неопасно депо.

Ако се занимавате с отпадъчни почви и търсите инертно изхвърляне, трябва да запомните няколко ключови правила:

Трябва да определите дали отпадъците са опасни или не, това ще изисква съответен анализ на изсушената на въздуха почва
Анализът, изсушен на въздух, ще ви каже само дали отпадъците са опасни или не. Няма „инертни нива, изсушени на въздух“
WAC тестването НЕ МОЖЕ да се използва за класификация на отпадъците, само за определяне на приемането на депото
Трябва да се уверите, че данните от тестовете са подходящи за отпадъците, с които работите. Например местоположението и дълбочината на пробите са взети от мястото, откъдето се изкопават отпадъците. Не можете да разберете, че отпадъците са чисти само като ги погледнете. Но със задълбочена информация за обекта, тогава почвите не винаги се нуждаят от анализ. Осигуряването на правилното преместване на отпадъците е правна отговорност за всички във веригата за отпадъци. А неправилното изхвърляне крие значителен риск от наказателно преследване и глоби. Така че се уверете, че разполагате с опит, за да го направите правилно.

Как тестването на почвата на строителни обекти може да доведе до увеличаване на печалбите

Повечето отпадъчни почви, генерирани от строителството, ще се нуждаят от тестване и анализ. За ​​да могат да бъдат класифицирани като неопасни или опасни. Освен това, WAC анализът на инфилтрата често е полезен за определяне на пригодността за изхвърляне в инертно съоръжение за възстановяване, тъй като това обикновено е най-рентабилният вариант за обезвреждане на почвата.

Повечето отпадъчни почви, генерирани от строителството, ще се нуждаят от тестване и анализ. За ​​да могат да бъдат класифицирани като неопасни или опасни. Освен това, WAC анализът на инфилтрата често е полезен за определяне на пригодността за изхвърляне в инертно съоръжение за възстановяване. Тъй като това обикновено е най-рентабилният вариант за обезвреждане на почвата.

Много снимки за инертна мръсотия може да видите в Google

Полезно видео за инертна мръсотия може да видите в интернет.

За специализирано почистване, потърсете експерти.

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО